Είσοδος Διαχειριστή
όνομα χρήστη:
κωδικός:

Εισαγωγή Φωτογραφίας
Περιγραφή:
Επιλογή αρχείου:

Περιγραφή:
Περιγραφή
Α/Α Ημερολογίου:

  Εμφάνιση εξαρτημάτων
Δικλείδα πρωτεύοντος δικτύου
Δικλείδα δευτερεύοντος δικτύου
Μειωτής πίεσης
Πυροσβεστικός κρουνός
Εξαεριστικό
Εκκενωτής


ΔΕΥΑ Καβάλας - Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
Δίκτυα και εγκαταστάσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης
με υπόβαθρο ορθοφωτογραφίες του Κτηματολογίου

Εφαρμογή ανοικτού κώδικα
Υλοποιημένη με MapServer

Υλοποίηση - Διαχείριση: Κώστας Τσακίρης - Πολιτικός Μηχανικός MSc


ΔΕΥΑ Καβάλας - Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
Δίκτυα και εγκαταστάσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης
με υπόβαθρο ορθοφωτογραφίες του ΚτηματολογίουΚωδικός Πρόσβασης στην εφαρμογή:

  Εμφάνιση γενικών πληροφοριών  
 Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων
  Περιοχές NATURA
 Καταφύγια Άγριας Ζωής
 Λεκάνες Απορροής
 Φωτογραφίες
 Υπόμνημα
- Ζοοm με το χειριστήριο στην αριστερή πλευρά ή με τον τροχό του ποντικιού.
- Με επιλογή από τη λίστα των οικισμών γίνεται zoom στον οικισμό που επιλέχθηκε.
- Με διπλό κλικ έρχεται το σημείο στο κέντρο της οθόνης.
Οικισμοί. Με κλικ στο εικονίδιο γίνεται zoom στον οικισμό
Μετακίνηση χάρτη. Με πατημένο το ποντίκι σε ένα σημείο και σύρσιμο του ποντικιού στη νέα θέση.
Μεγέθυνση σε παράθυρο. Με δύο κλικ ορίζονται οι δύο γωνίες του παράθυρου.

Διατηρούνται στη μνήμη οι 10 τελευταίες καταστάσεις του χάρτη. Με τα εικονίδια αυτά γίνεται μετακίνηση μπρος - πίσω.
Με κλικ στο χάρτη εμφανίζονται πληροφορίες για το είδος της γραμμής ή του επιπέδου που επιλέχθηκε.
Με κλικ σε δύο σημεία του χάρτη, υπολογίζεται η απόσταση των σημείων σε μέτρα.
Μέτρηση αποστάσεων μεταξύ των σημείων διαδρομής. Στο τέλος, με δεξί κλικ υπολογίζεται το συνολικό μήκος.
Εισαγωγή στο χάρτη αρχείου dxf.
Εκτύπωση του χάρτη όπως φαίνεται στην οθόνη.
Αναζήτηση οδών, Ο.Τ., τεμαχίων αναδασμού ή σημείων με γνωστές συντεταγμένες.
Σχεδίαση μηκοτομών αγωγών αποχέτευσης.
Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων για το επιλεγμένο δίκτυο.

Σύνδεση - Αποσύνδεση Διαχειριστή. Ζητείται ο κωδικός πρόσβασης στις παρακάτω λειτουργίες:
Διαχείριση αρχείου υδρομέτρων
Διαχείριση φωτογραφιών
Σχεδίαση φρεατίων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Σχεδίαση αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης.
Το σχέδιο πόλης και το δίκτυο αποχέτευσης ή ύδρευσης, εμφανίζεται μόνο για τον οικισμό που έχει επιλεγεί.
 Υπόμνημα
Αγωγός πρωτεύοντος δικτύου
Αγωγός δευτερεύοντος δικτύου - Φ63.
Αγωγός δευτερεύοντος δικτύου - Φ75.
Δικλείδα πρωτεύοντος δικτύου
Δικλείδα πρωτεύοντος δικτύου κλειστή
Δικλείδα δευτερεύοντος δικτύου
Εκκενωτής
Εξαεριστικό
Μειωτής πίεσης
Πυροσβεστικός κρουνός
Συνολικά    ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ:
Θέση:
Παρατηρήσεις:
Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Α
ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΧΡΗΣΤΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΑΡΟΧΗ:
ΔΙΑΔΡΟΜΗ:
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Σύνδεση:
X:
Y:
Αγωγός:
Οδός:
Παρατηρήσεις:
Αρίθμηση:
Υψόμετρο εδάφους:
Υψόμετρο ροής:
Βάθος:
Αγωγός:
Οδός:

Αρίθμηση:
X:
Y:
Εξάρτημα:
Φρ. 1:
Φρ. 2:
Μήκος:
Διάμετρος:
Διάμετρος:
Οδοί - Ο.Τ. - τεμ. αναδ. - συντεταγμένες
 Δ/νση: 
ή Χ: lon:
Y: lat:
Εύρεση Διεύθυνσης

Η εφαρμογή είναι εκτός λειτουργίας για συντήρηση.

Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
-
Παρατηρήσεις

-
Παρατηρήσεις